Strona Główna 
 Strona Główna
 Komunikat
 Likwidator PKS w Puławach Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na okres 12 miesięcy obejmujący prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy

Ogłosznie o dzierżawie
Regulamin
Załączniki 1
Załączniki 2
 
   
 Komunikat
 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25.05.2016 r. o godzinie 11.00 w lokalu pod adresem ul. Grabskiego 4 US w Puławach pok. 319 (3 piętro) odbędzie się sprzedaż z licytacji pojazdów samochodowych określonych w załączniku, należących do Przedsiebiorstwa Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z o.o. w likwidacji.

Obwieszczenie o licytacji
 
   
 Komunikat
 Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 7 zaprasza do przetargu ustnego nieograniczonego NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dęblińskiej 7 w Puławach - działki o nr ew.: 32/2, 32/1, 33/4

Ogłosznie o zamówieniu
Regulamin przetargu
 
   
 Komunikat
 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OGŁASZA:

I . Możliwość wydzierżawienia stacji paliw płynnych w celu magazynowania i sprzedaży detalicznej zlokalizowanych w:

1. Puławach ul. Dęblińska 7 - 2 zbiorniki podziemne o łącznej pojemności 33m3.
2. Ryki ul. Warszawska 7/9 - zbiornik jednokomorowy podziemny o poj. 16m3.II. Możliwość wykonania usługi przewozu paliw płynnych ciągnikiem samochodowym o pojemności cysterny 28 000 dcm ON lub 30 000 dcm etyliny.III. Wynajem pomieszczeń biurowych ul. Dęblińska 7.

 
   
 Komunikat
 Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 7 zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę 63 autobusów będących własnością Spółki i cesję 9 autobusów użytkowanych w formie leasingu oraz na obsługę linii komunikacyjnych.

Ogłosznie o zamówieniu
Regulamin przetargu
Formularz oferty cz. 1
Formularz oferty cz. 2
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Terminarz płatności rat leasingowych
 
   
 Komunikat
 

Informujemy że, Spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach (adres Spółki: 24-100 Puławy, ulica Dęblińska 7, REGON 000616310, NIP 7160001874) zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000300196, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 16.10.2015 r. przyjęto Uchwałę o likwidacji Spółki.

Jednocześnie, na w/w Zgromadzeniu podjęto Uchwałę nr 2 o powołaniu Spółki o nazwie "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

 
   
 Komunikat
 

PKS w Puławach Sp. z o.o. od dnia 01.06.2015 uruchamia sprzedaż internetową biletów jednorazowych na trasach:

Tomaszów Lubeski -Lublin -Wrocław -Kłodzko i z powrotem
oraz
Warszawa Zach.- Płońsk -Toruń i z powrotemDostęp do sprzedaży biletów on-line: e-podroznik.plZapraszamy do korzystania z usługi.

 
   
 Komunikat
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. sprzeda w drodze negocjacji z Zarządem część Dworca Autobusowego w Rykach, przy ul. Warszawskiej 7/9.

Ogłoszenie
Dodatkowe informacje o działce 4629-7
Decyzja
Mapa podziału nieruchomości
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki
Przeznaczenie działki 4629/7 w planie przestrzennego zagospodarowania miasta Ryki

 
   
 Komunikat
 

Proponujemy Państwu ekspozycję reklam na zewnętrznych powierzchniach autobusow. To najbardziej mobilna i skuteczna forma reklamy, docierająca do szerokiego spektrum odbiorców. Przez większość część doby znajduje się w ruchu.

Cennik

 
   
 Telefoniczna Rezerwacja Biletów
 

PKS w Puławach Sp. z o.o. uruchomiło Telefoniczną Rezerwację Biletów na linii Tomaszów Lub. - Kłodzko

Zadzwoń 081 886 86 10

 
   
 Druki do pobrania
 

Druk wynajmu autokaru
Druk wynajmu autokaru


Druk zamówienia na bilet miesięczny
Druk zamówienia na bilet miesięczny

 
   
 
 
Strona Głównae-mailMapa Serwisu
Š PKS w Puławach Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. created by M.P. Video Studio